Profil Majalah Fajar Cendekia

Majalah Fajar Cendekia adalah majalah sains popular yang bernafaskan Islam, sebagai wadah membagikan dan mengembangkan sains yang berakhlak karimah, yaitu Sains Islam. Majalah yang pertama kali terbit tahun 2017 ini berada di bawah naungan Yayasan Cendekia Salim Mulia. Kelahiran majalah ini dilatarbelakangi oleh keinginan bersama untuk membentuk intelektual muslim yang …

Continue reading